Tax

Jag vet inte hur jag ska säga det här, men det är bara det att taxar inte är som andra hundar. Nu har jag under årens lopp haft en del olika raser, så jag tror att jag med gott samvete kan säga det. Därför undrar jag om tax egentligen är en förstagångshund. För rasen är väldigt speciell, inte alls som en terrier. Om man har en terrier är man van att de är pigga, lätt uppskruvade, lättlärda, ibland väl så skälliga och med mycket motor, dvs alltid på hugget. Nu har jag ingen erfarenhet av tax, för jag har bara varit taxägare i några månader. Men nog är han annorlunda alltid! En tax lurar man inte, han gör inte som du vill, utan som han vill. Därför måste man själv tänka i andra banor för att få taxen att göra det man vill att den ska göra. Taxar är mutbara, vilket är tur. För en tax gör bara det den har någon vinning av. Annars lägger den sig bara ned och blänger på dig. Taxar kan verkligen blänga. Vill inte taxen, så gör inte taxen! Så enkelt är det. Bara att börja lirka och muta. Och så piper taxar. En tax som vill något piper, det har jag hört av flera ägare. Och taxar låter sig själva bli bortskämda. Det är lätt att trilla dit och då är man i taxens våld! Det sägs att man aldrig kan äga en tax, man är alltid bara taxens uppassare. Vi får väl se hur lille Spirit utvecklas, men några av ovanstående kan jag skriva under på.

Matte! Du ska klia mig på magen!!

Annonser